Begreper fra rehabilitering av hjerneslag

Her finner du begreper jeg forklarer i mitt undervisningsforedrag med en link til definisjon fra "Store medisinske leksikon"